Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia

„Deväť rokov tvorivých aktivít a integračných snáh projektu Darujem ti tulipán venovaných nevidiacim a slabozrakým deťom stojí nad čiarou jediného menovateľa, a tým je empatia. Súcit, zdieľanie a dávanie určujú projektu smer, dávajú mu zmysel a udržiavajú ho pri živote. Lebo realita slovíčka empatia je vydržať, obstáť, nesklamať a prekonať sa. Pre iných – zraniteľných, zranených, nepovšimnutých, bezmocných. A tobôž pre deti s postihnutím,“ povedala akademická sochárka Elena Kárová, ktorá vedie projekt Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán. 

Prednáška Čierny/biely svet zhrnula deväťročnú existenciu projektu, prácu detí a predstavila tiež metodiku vedenia tvorivých workshopov, ktoré sa konajú celoročne v rámci projektu Darujem ti tulipán zriadenom Asociáciou Divadelná Nitra, ktorého sa každoročne zúčastňuje aj naša škola.

Bola to veľmi podnetná prednáška spojená s projekciou, na ktorej sme nemohli chýbať aj s pani riaditeľkou Mgr. Ivetkou Mikovou.

Do galérie 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia boli pridané fotografie.

- I. Poliaková -