Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

Biely tulipán 2016

Biely tulipán  - 6.12.2016

Predvianočné podujatie projektu Darujem ti tulipán – spoločný výtvarný workshop detí z našej  3.C triedy, irackých detí z Nitry a zrakovo postihnutých detí z Bratislavy.

Aj túto zimu Asociácia Divadelná Nitra a projekt Darujem ti tulipán pripravili pre deti mikulášske stretnutie vo svojom Klube Darujem ti tulipán v Bratislave. Celodenný program sa začal návštevou Bratislavského hradu a živého betlehemu. V Klube Darujem ti tulipán sa deti zapojili do  výtvarného workshopu, kde pokračovali v kreslení nekonečného ornamentálneho pásu. Nekonečný pás začali naše deti maľovať minulý rok, ako pozdrav svojim bratislavským kamarátom. Znovu vznikli čarovné maľby. Okrem výtvarného workschopu si deti vyskúšali chôdzu nevidiaceho dieťaťa a  zahrali sa s ich hračkami. Mali možnosť vidieť  domácu úlohu ich kamarátky Moniky v brailovom písme.  Podvečer sa vo veľkej spoločenskej sále  zišli všetky deti na spoločnej diskotéke. Deti sa spolu zabávali, tancovali, vznikli nové priateľstvá. Na záver zavítal Mikuláš s anjelmi a čertom. Pod taktovkou pani Elenky Károvej všetky deti   spoločne zaspievali pesničku Tichá noc, za čo  dostali  sladké balíčky.

V duchu tejto príjemnej atmosféry vznikli znovu nové priateľstvá, ktoré dávajú jasne najavo spolupatričnosť, integráciu a empatiu medzi týmito zúčastnenými deťmi.

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=526

 

 -pol-

 

Stretnutie s partnermi festivalu

 

V stredu 30. novembra 2016 sa v Štúdiu Divadla Andreja Bagara v Nitre uskutočnilo priateľské stretnutie partnerov, spoluorganizátorov a spolupracovníkov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2016 so zástupcami festivalu. Stretnutie spojené s videoprezentáciou, koncertom a pohostením bolo poďakovaním  za spoluprácu na festivale a jeho podporu. Spomínalo sa na jubilejný 25. ročník, ale i na celé štvrťstoročie existencie festivalu Divadelná Nitra. Súčasťou pohostenia bola čaša vína aj tradičná kapustnica a delikatesy z dielne členov štábu Divadelnej Nitry, večerom sprevádzala hudobná skupina be.Well. Na záver stretnutia dostali hostia tlačené a elektronické materiály s dokumentáciou spolupráce s festivalom a malý darček ako poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Takmer 60 hostí, ktorí stretnutie poctili svojou účasťou, je prísľubom, že partnerstvá s festivalom budú rovnako intenzívne a vzájomne prospešne pokračovať aj v nastávajúcom roku 2017. Ďakujeme aj Vám všetkým za spoluprácu, podporu a návštevu aktivít Asociácie Divadelná Nitra v roku 2016!

 

Biely tulipán

 

Biely tulipán – celodenný integračný workshop pre zrakovo postihnuté deti z Bratislavy a vidiace deti z Nitry – je jedným z tradičných podujatí projektu Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán. Konal sa na sv. Mikuláša v Bratislave. Deti z Nitry vrátane detí irackých azylantov pricestovali za svojimi zrakovo postihnutými kamarátmi. Po výlete na Bratislavský hrad sa všetky zišli v Klube Darujem ti tulipán na ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, učili sa mikulášske riekanky a Tichú noc, kreslili, hrali sa a bláznili na diskotéke. Bolo fascinujúce pozorovať iracké deti spievať Tichú noc, sledovať obdiv vidiacich detí, ktorým nevidiace čítali z úplne bieleho hárku papiera s neviditeľným Braillovým písmom, alebo naopak – vidieť iracké deti, ako vysvetľujú princíp čítania arabského písma. Nakoniec sa rozdávali aj mikulášske dobroty, a tak žiarivá pravá „slovenská“ celodenná rozprávka s Mikulášom, anjelmi a čertom, ktorú možno aj slovenské, no najmä iracké deti zažili po prvý raz, mala šťastný rozprávkový koniec. Za podiel na celom podujatí patrí vďaka ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, Bratislava, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra a OZ Pokoj a dobro, Nitra.