Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Biely TULIPÁN Darujem Ti TULIPÁN 2018 Biely TULIPÁN 2017 Biely tulipán 2016 28.6.2016 - VYHODNOCOVACIA SPRÁVA - EMPATHY BLACK BOX Bratislava 3.12. 2015 - Priateľské stretnutie partnerov a spoluorganizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 3.12. 2015 – „Tulipánové popoludnie“ 29.9.2015 Darujem ti tulipán - "Empathy Black Box" 28.9.2015 – ČIERNY/ BIELY SVET – prednáška a projekcia 25. 9. 2015 – SEPTEMBROVÝ TULIPÁN – Divadelná Nitra Projekt Darujem ti tulipán Darujem Ti tulipán január 2015 16.5. – 17.5. – Májový tulipán Darujem Ti tulipán 2014 JÚNOVÝ TULIPÁN 2014 Tuplipán pre deti z Iraku

JÚNOVÝ TULIPÁN 2014

Dňa 4.6.2014 pokračoval úspešný projekt Darujem ti tulipán. Štartoval pilotnou akciou v rámci ďalších spoločných podujatí pre verejnosť k tohtoročnému Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra, ktorý má odpovedať na otázku: Načo umenie?

Deti z 3.B triedy a  deti s poruchami zraku z Bratislavy v rámci programu integrácie Darujem ti tulipán sa stretli, aby vymaľovali 50 metrov dlhý  oporný  múr školského areálu ZŠI Svrčia 6 v Bratislave. K tomu patril aj oddych, relax, hry, zábava – poobede sa deti zúčastnili  na akcii „Svrčia má talent“, aby fandili svojim nevidiacim kamarátom v speváckej súťaži.

Už osem rokov vďaka umeleckým aktivitám projekt integruje hendikepované deti a udomácnil sa ako celoročný program. Už tradične vyvrcholí počas festivalu. 

Tešíme sa na pokračovanie v septembri.

Fotoalbum http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=356

I.P.