Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Čo ak... určené najmä rodičom

Vaše dieťatko je už pol roka v škole a nerado číta?

 

Možno: -  má problém analyzovať písmená alebo spájať ich do slabík

-     prehadzuje písmená alebo slabiky v slove

-     vynecháva riadky

-     seká text na slová, slová na slabiky

-     nevšíma si bodky na konci vety

-     číta celkom dobre, ale nerado

-     nemá pocit, že by mu text dával nejakú informáciu

-     čítanie sa mu zdá byť samoúčelným cvičením...

 

Keď ho porovnáte v čítaní s jeho vrstovníkmi, zdá sa Vám, že je to slabšie?

 

A ako je to s písaním?

 

Možno:-   píše nerado a škaredo

           -   ťažko si spomenie na tvar písmena

-     každé písmenko je inak veľké

-     tvary písmen sú nesprávne, prípadne ich akosi zvláštne píše

-     zamieňa podobné písmená

-     nepíše, ale písmená maľuje

-     má problém so spájaním písmen v slove

-     prehadzuje alebo vynecháva písmená v slove

-     tlačí

-     písanie mu trvá veľmi dlho a je evidentne namáhavé...

 

Alebo je denná príprava do školy malý horror?

 

Možno: -  sa dieťa nedokáže dlhšie sústrediť

-     odbieha od témy, zaujíma ho všetko naokolo

-     je odmietavé, plačlivé

-     stále si niečo zabúda

-     nemáva zaznačené domáce úlohy

-     neobsedí na mieste alebo je „zasnívané“

-     napriek snahe, má vo veciach neporiadok, často ich stráca

-     často nedokončí hru

-     v škole vyrušuje...

 

 

Zastavte sa v pondelok popoludní u školského špeciálneho pedagóga (ŠŠP), povedzte mu svoje obavy!

 

ŠŠP následne: -bude sa informovať o dieťatku u triedneho učiteľa, vychovávateľa

                     -pôjde sa pozrieť, ako dieťa pracuje v triede

                     -vezme si dieťa na individuálnu prácu s ním

                     -poradí Vám, čo ďalej, ako postupovať, prípadne Vám odporučí vyšetrenie v školskom poradenskom zariadení.