Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Separujeme odpad

Starší žiaci učia spolužiakov separovať odpad

     

Realizáciou projektu Separujeme odpad sa žiaci 5-9 ročníkov naučili pod vedením pedagógov triediť odpad do zberných nádob, ktoré sa nachádzajú na chodbách základnej školy.

Následne sme zaškolili šestnástich žiakov z 9.A a 8.A triedy, ktorí v štvorčlenných skupinách robili rovesnícke vzdelávanie vo všetkých triedach na prvom stupni. V každej triede vyučovali jednu vyučovaciu hodinu. Mladším žiakom názorne ukázali a vysvetlili separáciu komunálneho odpadu a význam recyklácie pre ochranu životného prostredia. Prostredníctvom didaktických hier naučili deti triediť odpad do zberných nádob na chodbách školy.

Do projektu sa zapojili žiaci aj tvorbou plagátov na tému Separácia odpadu a recyklácia, ktoré sú vystavené na chodbách školy.

Ďalej sa zapojil do projektu aj školský klub, kde deti vyrábali zaujímavé zvieratká z plastových fliaš.

Veríme, že žiaci získali cenné poznatky, ktoré prispejú ku zmenšeniu množstva zmesového odpadu a zvýši sa miera separácie odpadu