Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Výchovný poradca informuje Žiaci prijatí na SŠ Duálne vzdelávanie

Výchovný poradca

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, žiaci,

nakoľko je zvýšený záujem o vstup do odborného vzdelávania -  systém duálneho vzdelávania, poskytujeme Vám prostredníctvom tejto stránky niekoľko základných informácií:

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Národný projekt Duálne vzdelávanie: http://www.siov.sk/Projekty/DualneVzdelavanie.aspx

Kam na strednú školu?

Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi pre vás pripravili kompletná ponuku učebných miest pre školský rok 2018/2019.

Ponuka je rozdelená podľa jednotlivých krajov: http://www.dualnysystem.sk/Ponuka.aspx

Kroky žiaka pre vstup do duálneho vzdelávania:

  • vyberte si povolanie a odbor, ktorý chcete študovať,
  • v ponuke si nájdite školu a zamestnávateľa,
  • pre viac informácii o podmienkach štúdia a praxe kontaktujte vybranú školu a zamestnávateľa ešte pred podaním prihlášky na strednú školu.

Presný návod ako postupovať nájdete TU.

Nenašli ste ponuku, ktorá by vás zaujala? Môžeme vám pomôcť
s hľadaním ponuky? Napíšte na info@dualnysystem.sk.

Ponuka škôl a odborov v systéme duálneho vzdelávania : http://www.dualnysystem.sk/ZoznamSkol.aspx

http://www.dualnysystem.sk/TlacovaSprava.aspx?ArticleId=113

Praktické vyučovanie dáva cenné skúsenosti

http://potrebyovp.sk/

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Osvedčenie oprávňuje zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s vybranou strednou odbornou školou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dôležitým predpokladom pre vstup školy do duálneho vzdelávania na základe partnerskej spolupráce so zamestnávateľom formou zmluvy o duálnom vzdelávaní je modernizácia a špecializácia odborného vzdelávania a prípravy v škole zohľadňujúca potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. K dosiahnutiu tohto stavu je potrebná aktívna spolupráca školy so združením zamestnávateľov, stavovskou alebo profesijnou organizáciou a samotnými zamestnávateľmi.

Do systému duálneho vzdelávania vstupuje najčastejšie konkrétny zamestnávateľ, ktorý na základe svojho rozhodnutia pre duálne vzdelávanie aktívne hľadá strednú odbornú školu na spoluprácu v duálnom vzdelávaní.

Aby mohla škola aktívne spolupracovať so zamestnávateľom pri napĺňaní jeho očakávaní v oblasti náboru žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, musí škola disponovať aktívnou spoluprácou so ZŠ.