Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zloženie Rady školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Denisa Adamová

Predseda

zástupca pedagógov

2.

Mgr. Jana Gregušová

Zapisovateľ

zástupca pedagógov

3.

PaedDr. Tatiana Vaňová

Člen

zástupca zriaďovateľa

4.

Mgr. Petra Ajdariová

Člen

zástupca zriaďovateľa

5.

PhDr. Ján Vančo, PhD.

Člen

zástupca zriaďovateľa

6.

Dpt. Ivan Gavalovič 

Člen

zástupca zriaďovateľa

7.

p. Eva Ružičková 

Člen

zástupca  nepedagog. zamestnancov 

8.

RNDr. Daniel Helfer

Člen

zástupca rodičov

9.

Mgr.Erika Horečná

Člen

zástupca rodičov

10.

PhDr. Tomáš Koprda

Člen

zástupca rodičov

11.

Ing. Henrieta Cherid

Člen

zástupca rodičov