Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 5.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Adame
Učebňa: 5.B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bako Lukáš
 2.  Čačaná Sabína
 3.  Dermek Ján
 4.  Fumač Fedor
 5.  Harichová Tereza
 6.  Hromcová Sára
 7.  Jakabová Tamara
 8.  Klinka Adam
 9.  Kubizniak Martin
 10.  Kunová Nataša
 11.  Lacová Natália
 12.  Matulníková Kristína
 13.  Mihalková Viktória
 14.  Motyčiak Tomáš
 15.  Rakovský Matúš
 16.  Sýkorová Viktória
 17.  Šulík Jakub
 18.  Šupa Samuel
 19.  Vargová Vanesa
 20.  Zelko Peter

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018