Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 6.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Kijácová
Učebňa: 6.B
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 15 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bedevelszki Jáná
 2.  Bidelnicová Linda
 3.  Bízik Lukáš
 4.  Čechová Elia
 5.  Čiffáry Adrián
 6.  Dianová Kristína
 7.  Dolníková Simona
 8.  Henček Ján
 9.  Hrenáková Stella
 10.  Hrnčiarik Sebastián
 11.  Chaudhary Sarah
 12.  Chovancová Agáta
 13.  Kocanová Simona
 14.  Kontrošová Sára
 15.  Kováčová Eliška
 16.  Kovalčík Sophia Eva
 17.  Lacušková Natália
 18.  Lajchová Adela
 19.  Nosianová Michaela
 20.  Páleník Samuel
 21.  Regula Michal
 22.  Špánik Jakub
 23.  Šupa Miroslav
 24.  Vyskoč Šimon Jozef
 25.  Zmeko Martin

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018