Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.C

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Zora Kyselová
Zástupca: Valéria Majer
Učebňa: 1.C
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Bakala Lukáš
 2.  Bálešová Mia Sofia
 3.  Botka Filip
 4.  Bott Viktor
 5.  Dzuro Martin
 6.  Griesbach Jakub
 7.  Henčl Matthew
 8.  Jóčik Jakub
 9.  Kepák Miroslav
 10.  Kuna Ondrej
 11.  Melichar Samuel
 12.  Miková Nina
 13.  Okenková Barbora
 14.  Poljačeková Nela
 15.  Prešinská Nelly
 16.  Ratičáková Barbora
 17.  Sedlár Patrik
 18.  Sládeková Emily
 19.  Steničková Ester
 20.  Šranková Veronika
 21.  Žáčiková Barbora

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018