Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Magdaléna Šuchterová
Zástupca: Mgr. Ivana Poliaková
Učebňa: 1.B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Balázsyová Sofia
 2.  Belicová Nina
 3.  Benko Tomáš
 4.  Buči Rebeka
 5.  Filo Andrej
 6.  Gráčiková Monika
 7.  Guttman Marko
 8.  Habrmanová Andrea
 9.  Krištofík Jakub
 10.  Kučová Sára
 11.  Kurinec Peter
 12.  Kuzma Lukáš
 13.  Lisy Martin
 14.  Oravec Timur Martin
 15.  Plánka Boris
 16.  Singer Matej
 17.  Šášik Marek
 18.  Šimončič Filip
 19.  Vargová Nela
 20.  Vargová Tamara

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2018