Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Gregušová
Zástupca: Mgr. Miroslava Švecová
Učebňa: 1.A
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Asanoská Joanna
 2.  Baková Alexandra
 3.  Beláňová Zuzana
 4.  Bombiczová Adela
 5.  Drábek Matej
 6.  Drobňáková Emma
 7.  Ďuračka Jakub
 8.  Farmadinová Vivien
 9.  Gáliková Laura
 10.  Haulik Alexander
 11.  Hrivňák Dian
 12.  Koprda Roman
 13.  Koščo Filip
 14.  Leckéši Adam
 15.  Miklo Juraj
 16.  Ondriš Martin
 17.  Ondrišová Rebeka
 18.  Pecha Jakub
 19.  Rajtarová Elisa
 20.  Štefanka Filip
 21.  Urbanová Tereza
 22.  Warner Rebecca Anna

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2018