Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 1.A

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Gregušová
Zástupca: Mgr. Miroslava Švecová
Učebňa: 1.A
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Asanoská Joanna
 2.  Baková Alexandra
 3.  Beláňová Zuzana
 4.  Bombiczová Adela
 5.  Drábek Matej
 6.  Drobňáková Emma
 7.  Ďuračka Jakub
 8.  Farmadinová Vivien
 9.  Gáliková Laura
 10.  Haulik Alexander
 11.  Hrivňák Dian
 12.  Koščo Filip
 13.  Leckéši Adam
 14.  Miklo Juraj
 15.  Ondriš Martin
 16.  Ondrišová Rebeka
 17.  Pecha Jakub
 18.  Rajtarová Elisa
 19.  Štefanka Filip
 20.  Urbanová Tereza
 21.  Warner Rebecca Anna

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018