Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 2.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Radecká
Zástupca: Mgr. Zuzana Suchá
Učebňa: 2.B
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Abrahamovičová Natasha
 2.  Billíková Nela
 3.  Čaládi Dominik
 4.  Čižmárik Filip
 5.  Depeš Maximilián
 6.  Ďuriš Matias
 7.  Floreková Dana
 8.  Fričová Diana
 9.  Gašpar Patrik
 10.  Grafenau Emma
 11.  Ivanová Lucia
 12.  Kozár Matúš
 13.  Líška Matúš
 14.  Magová Simona
 15.  Markland Alexander
 16.  Muziková Ema
 17.  Nitrianská Natália
 18.  Oravcová Natália
 19.  Szabóová Sofia
 20.  Vargová Emma

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018