Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Iveta Miková Rozvrh
Riaditeľka
Foto Mgr. Katarína Farkašová Rozvrh
Zástupkyňa
Foto PaedDr. Pavol Mada Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Andrea Adame Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Denisa Adamová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Bc. Laura Baloghová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Báreková Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Tatiana Belovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.A
Vedie krúžok: 4. oddelenie ŠKD
 
 
PaedDr. Katarína Benciová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sylvia Benčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
Mgr. Alena Bernáthová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Šikovníčkovia
 
 
Mgr. Jana Bohátová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Matematika hrou
 
 
Mgr. Zdenka Bonyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Foto Mgr. Viktor Ďuriš Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Konverzácia v španielskom jazyku
 
 
Mgr. Jana Gregušová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Melita Homolová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Alexandra Horková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Lenka Hradecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
Vedie krúžok: Testovanie 9 MAT
 
 
Mgr. Ľubica Húsková Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.C
Vedie krúžok: 6. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Monika Jančušová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kaláberová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina hrou
 
 
Mgr. Želmíra Kelemenová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.A
Vedie krúžok: 7. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Michaela Kijácová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Pribinoviny na počítači
Vedie krúžok: Základy programovania
 
 
Mgr. Soňa Kolářová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
Vedie krúžok: Minihádzaná
 
 
Mgr. Nikola Krekáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Anna Kudlejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Gabriela Kukanová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.B
Vedie krúžok: 8. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Zora Kyselová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Patrik Lehocký Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Ironmen
 
 
Mgr. Želmíra Macuľová Učiteľka
 
 
Mgr. Želmíra Macuľová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.C
Vedie krúžok: 9. oddelenie ŠKD
 
 
Valéria Majer Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.C
Vedie krúžok: 3. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Dominika Molnárová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
 
 
PhDr. Michaela Ondrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Testovanie SJL
 
 
Mgr. Petra Pekarová Skokanová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Ivana Poliaková Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Poliaková Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.B
Vedie krúžok: 2. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Dušana Pustajová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Radecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Andrea Richterová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
PaedDr. Ivan Runák Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Praktické financie a technika
 
 
Mgr. Mária Rusovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Zuzana Suchá Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.B
Vedie krúžok: 5. oddelenie ŠKD
 
 
Mgr. Magdaléna Šuchterová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Ivan Valent Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Marína Žitná Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Jana Čalkovská Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Martina Horčičáková Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Lucia Kóňová Rozvrh
Pedagogická asistentka
Vedie krúžok: Spievaj s nami
 
 
Mgr. Katarína Máčiková Rozvrh
Pedagogická asistentka
Foto Eva Ružičková Tajomníčka
Foto Erika Šranková Vedúce školskej jedálne

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.04.2018