Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Iveta Miková Rozvrh
Riaditeľka
Foto Mgr. Katarína Farkašová Rozvrh
Zástupkyňa
Foto PaedDr. Pavol Mada Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Andrea Adame Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Denisa Adamová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Laura Baloghová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.A
 
 
Mgr. Eva Báreková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Tatiana Belovičová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.A
 
 
PaedDr. Katarína Benciová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sylvia Benčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Jana Beňušová Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Bernáthová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Mgr. Jana Bohátová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Zdenka Bonyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
Foto Mgr. Viktor Ďuriš Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lucia Gergelyová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Gregušová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Melita Homolová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Alexandra Horková Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Lenka Hradecká Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Ľubica Húsková Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.C
Foto Mgr. Monika Jančušová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Kaláberová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Želmíra Kelemenová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.A
 
 
Mgr. Michaela Kijácová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Soňa Kolářová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Mgr. Nikola Krekáňová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Bc. Miroslav Kršňák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Kudlejová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Gabriela Kukanová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.C
 
 
Mgr. Zora Kyselová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Patrik Lehocký Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.C
 
 
Mgr. Želmíra Macuľová Učiteľka
 
 
Mgr. Želmíra Macuľová Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.B
 
 
Valéria Majer Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.C
 
 
Mgr. Dominika Mátyásová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Michaličková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
PhDr. Michaela Ondrišová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Ivana Poliaková Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.B
 
 
Mgr. Ivana Poliaková Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Richterová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
PaedDr. Ivan Runák Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Rusovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Zuzana Suchá Rozvrh
Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.B
 
 
Mgr. Magdaléna Šuchterová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Dominika Takáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Ivan Valent Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Kvetoslava Verešová Učiteľka
 
 
Mgr. Marína Žitná Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Mgr. Jana Čalkovská Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Martina Horčičáková Rozvrh
Pedagogická asistentka
Foto Mgr. Lucia Kóňová Rozvrh
Pedagogická asistentka
 
 
Mgr. Katarína Máčiková Rozvrh
Pedagogická asistentka
Foto Eva Ružičková Vedúca hospodársko - správneho úseku
Foto Erika Šranková Vedúce školskej jedálne

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019