Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 • INNOVATION CAMP 2018 v Bratislave

  Dňa 7. novembra 2018 sa žiaci Michal Ján Kytlic, Samuel Benč, David Kevély z 8.B, Adrián Civáň z 8.A a Agáta Covancová zo 7.B triedy zúčastnili celoslovenskej súťaže Innovation Camp 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave. Počas celodennej súťaže pracovali žiaci na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne ako partnerom programu.

  Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačnéprezentačné zručnosti.

  Úlohu žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, bol nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou. Témou bolo šikovné bankovanie GEORGE.

  Žiaci sa prezentovali svojimi nápadmi v jednotlivých tímoch, ktoré však neboli v prvej trojke.

  - run-

  foto z Bratislavy

  JASLOVENSKO

 • Majstrovstvá okresu v STOLNOM TENISE

  V dňoch 16. a 19. novembra 2018 sa uskutočnili MO v STOLNOM TENISE DRUŽSTIEV.

  V kategórii dievčat školu reprezentovali A. Lajchová zo 7.B, L. Majzlová a V. Poliaková z 7.A a K. Maršálková zo 6.A triedy. Dievčatá obsadili 6. miesto.

  Chlapci hrali v zložení A. Madarás z 6.A, M. Horečný z 4.C, L. Bízik z 7.B a A. Čerenka zo 7.A triedy. Celkom bolo 6 skupín, z ktorých postupovali len víťazi. Porazili sme družstvé z GCM, Lehoty a Podhorian. Potom boli rozlosované dve finálové skupiny. Dostali sme súperov zvučných mien - ZŠ Levická Vráble a ZŠ sv. Marka z Nitry, ktorí boli nakoniec medailistami a  teda v skupine nás porazili. Celkovo chlapci obsadili 5. miesto, keď ešte zvíťazili umnou hrou nad družstvom ZŠ a MŠ Vráble Lúky.

  Gratulujeme.

  -run-

 • Šaráda

  Dňa 23. novembra 2018 sa konal v CVČ Domino, v rámci stretnutí škôl Žiackeho parlamentu, 28.ročník akcie - Šaráda. Našu školu reprezentovali Jana Ondrušková z 9.A triedy a Adrián Bíro z 9.B, ktorí vďaka šikovnosti a humoru  vybojovali 1. miesto. Vďaka patrí aj ostatným poslancom nášho parlamentu, ktorí našich súťažiacich skvelo celý čas povzbudzovali.

  Ďakujemeeee.

  - S. Benčíková-

 • SUIT UP

  Pekné oblečenie boduje(:-)

  DATE: 22. 11. 2018

  - Michaela -

 • Olympiáda z nemeckého jazyka

  Dňa 14.11.2018 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.V kategórii 1A bude našu školu reprezentovať Leni Benčíková,z 5.C triedy . V kategórii 1B zvíťazila Nina Civáňová z 9.A triedy a na 2. mieste Andrej Bestvina z 9.A triedy.  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v januári v okresnom kole😊

  sylvia b.

 • Záložka do knihy spája školy...

  Každý je rád, keď je niekým obdarovaný. Obdarovaní sú opäť aj žiaci našej školy. Dostali záložky do knihy od rovesníkov z mesta Martin. Ani naši žiaci sa nenechali zahanbiť a vytvorili pre rovesníkov do Martina krásne a hodnotné záložky. Zapojili sme sa opäť do projektu Záložka do knihy spája školy. Téma 9. ročníka projektu  bola ,,Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice". Na hodinách čítania si žiaci čítali rozprávky, bájky, povesti a iné príbehy,ktoré im boli inšpiráciou pri následnom tvorení záložiek.Kde-tu sa na záložke zjavila  prefíkaná líška, Janko Hraško, víla, trpaslík,alebo silák Corgoň. Štvrtáci na hodinách informatiky napísali pre žiakov z Martina listy, v ktorých ich informovali o našom meste a o našej škole. Každá záložka si našla svojho majiteľa:-) 

  Jana Gregušová

 • Jaguar Primary School Challenge 2018

  Dva tímy zložené z chlapcov 5.C triedy sa zúčastnia 23.11. 2018 (piatok) súťaže Jaguar Primary School Challenge. Hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach. Viac informácii na

  jlr.jaslovensko.sk/zakladne-skoly/https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qY0BbWlIZ0Y

   Facebook

  -run-

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre v súlade so zákonom 245/2008 Z.z.

  §150 ods. 5 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje dňa 21.11.2018 (streda) žiakom  1. – 4. ročníka Základnej školy kniežaťa Pribinu riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5/2018.

  Žiaci druhého stupňa budú mať riadne vyučovanie.

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22.11.2018 (štvrtok).

 • Pasovanie prvákov 2018

  Do galérie Pasovanie prvákov 2018 boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň programovania

  V dňoch 8. - 12. 10. 2018 sa žiaci na hodinách INFORMATIKY zapojili do  Európskeho týždňa programovania 2018. Cieľom bolo priblížiť programovacie zručnosti a digitálnu gramotnosť žiakom pútavým a zábavným spôsobom. Súčasťou týždňa bolo interaktívne stretnutie so žiakmi "Robotika a kódovanie", ktoré pripravili  FLL na Slovensku v rámci aktivity SAP Meet and Code počas Európskeho týždňa programovania.
  Počas 2 vyučovacích hodín si žiaci vyskúšali 360° kameru, virtuálnu realitu či to, ako sa dá počítač ovládať len pohybom ruky vo vzduchi - tzv. Leap Motion.

  - Run-

  https://www.fll.sk/main/galerie/fotogalerie?galAlbum=34

 • Som tým čo zjem

  7.11. 2018 sa žiaci  1.A, 1.B, 3.B  zúčastnili tvorivého  workshopu pod názvom Som tým čo zjem, ktorý organizovala doc. RNDr. Tünde Juríková z Ústavu pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre.

  Tvorivý workshop bol  zameraný na princípy zdravého stravovania, jednotlivé tvorivé aktivity sledovali možnosť osvojiť si zdravú výživu prostredníctvom inovatívnych metód učenia u žiakov našej školy. Podujatia sme sa zúčastnili v rámci projektu Zdravá škola.

 • Ovocný deň

  Na ovocných šalátoch je úžasné to, že si deti spríjemnili chladné jesenné popoludniespoločným posedením so svojimi spolužiakmi práve pri ovocí, ktoré majú deti najradšej. Okrem toho sa venovali vkusnému aranžovaniu ovocných mís a uvedomili si, že hlavne ovocie je zdrojom vitamínov, ktoré sú dôležité pre ich zdravie.

  Homolová, Báreková

 • MLADÍ V PROJEKTE - VZDELÁVANIE

  Dňa 6. novembra 2018 sa žiaci Žiackeho parlamentu zúčastnili  v spolupráci s UKF v Nitre  projektu MLADÍ V PROJEKTE - VZDELÁVANIE. Témou boli blížiace sa voľby, činnosť MZ v  Nitre, práca a úlohy poslanca, postavenie primátora, viceprimátora a MZ. Prednáška bola veľmi zaujímavá a zábavná.

  Ďakujem našim poslancom ŽP sa vzornú reprezentáciu našej školy.

  -Sylvia-

 • Jesenné prázdniny

  V školskom roku 2018/2019 sa jesenné prázdniny začínajú 31. októbra 2018 a končia 2. novembra 2018. Vzhľadom na jednorazový štátny sviatok k 100. výročiu vzniku Československej republiky v utorok 30. októbra 2018 je posledným dňom vyučovania pred začiatkom prázdnin 29. október 2018. Školské vyučovanie sa začne opätovne v pondelok 5. novembra 2018.

 • Matičný turnaj a stolnotenisový turnaj

  Naši žiaci sa aktívne zapojili do stolnotenisových turnajov. Na Matičnom turnaji dosiahli celkom pekné výsledky, ale na postup do finále zo skupiny z prvého miesta to nestačilo. Teda sa neumiestnili. Na stolnotenisovom turnaji v CvČ Domino na Chrenovej sa darilo super. V kategórii chlapcov získal 1. miesto Lukáš Bízik a 3. miesto Andrej Čerenka. V kategórii dievčat 1. miesto Adela Lajchová, 2. miesto Lenka Majzlová a 3. miesto Kamila Maršálková. Žiaci získali medaily, diplomy a víťazné poháre. Gratulujeme.

  -run-

 • Odborná exkurzia v Bratislave.

  Dňa 24. 10. 2018 podniklo 14 odvážnych deviatakov exkurziu v Bratislave, v rámci duálneho vzdelávania. Regiojet nám pripravil príjemnú cestu, len počasie nám neprialo. Hlavne ráno, keď sme mali navštíviť SOŠ polygrafickú (jedinú na Slovensku  daného zamerania). Privítali nás čajom, ktorý veľmi dobre padol a množstvom zaujímavých informácií o škole. Dievčatá, ktoré pôsobia v redakčnej rade nášho školského časopisu sa išli pozrieť do tried a  potom sme si so záujmom preskúmali múzeum Gutenberga, zakladateľa kníhtlače. Po presunu do obchodného centra Bory MALL a obednej prestávke sa žiakom venovali pracovníci z Mestečka povolaní.

  -run-

 • Robotika a kódovanie

  V rámci EURÓPSKEHO TYŽDŇA PROGRAMOVANIA, kedy žiaci na hodinách Informatiky skúšali rôzne druhy programovacích jazykov zábavnou formou, nám FLL Slovensko a jeho aktivisti pripravili dňa 9. 10. 2018 interaktívne stretnutie so žiakmi "Robotika a kódovanie", ktoré pripravili v rámci aktivity SAP Meet and Code.

  Počas pár hodín si žiaci vyskúšali 360° kameru, virtuálnu realitu či to, ako sa dá počítač ovládať len pohybom ruky vo vzduchu - tzv. Leap Motion. Taktiež si postavili malého robota a naprogramovali základné pohyby.

  Žiakom sa aktivity páčili a radi by v niečom podobnom pokračovali.

  -run-
   

 • Halloween v ŠKD
 • Rodný dom Ľudovíta Štúra

  V októbri sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie do Uhrovca. V obci navštívili rodný dom, v ktorom sa narodil nielen kodifikátor spisovnej slovenčiny Ľudovít Štúr, ale aj o 106 rokov mladší významný  politik Alexander Dubček. Tieto dve dôležité osobnosti, pochádzajúce z jednej obce pod Jankovým vŕškom,  značne ovplyvnili smerovanie slovenského národa a jeho dejiny.

  -OND-

 • Múzeum Milana Rastislava Štefánika

  28. október 2018 - 100 rokov od vzniku Československej republiky, si naši deviataci pripomenuli návštevou Košarísk - rodnej obce Milana Rastislava Štefánika, spoluzakladateľa ČSR. Zaujímavé fakty o jeho živote si mohli žiaci vypočuť z úst lektorky, ktorá svojím prejavom upútala každého poslucháča. Majestátna mohyla  na  Bradle je obrazom života a diela tohto "svetovo známeho " človeka. Naše putovanie po stopách významných dejateľov zavŕšila návšteva obce Hlboké, v ktorej sa v roku 1843  Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a evanjelický  farár Jozef Miloslav Hurban dohodli na uzákonení  "štúrovčiny".

   -OND-

strana: