Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 • Akadémia - 80.výročie ZŠ kniežaťa Pribinu

  29.11.2017 sme v aule UKF, spoločne s pozvanými hosťami, pedagógmi, nepedagogickými zamestnancami, rodičmi a žiakmi slávnostnou akadémiou oslávili 80.výročie otvorenia budovy školy.

  Okrem slávnostnej akadémie sme v škole pripravili výstavu historických fotografií školy, vyzdobili vstupný vestibul a vydali tematicky zameraný bulletin a školský časopis.

  Ďakujeme všetkým vystupujúcim a pedagógom, ktorí sa na príprave slávnostnej akadémie podieľali. Úprimne ďakujeme aj rodičom, ktorí svojimi sponzorskými darmi prispeli na oslavu.

  Program bol ohromujúci a vystúpenia detí úžasné.

  Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.

  - vedenie školy -

                             http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=601

   

 • INFORMATICKÝ BOBOR - celosvetová súťaž

  Vyhodnotenie na Slovensku...

 • 80.výročie ZŠ kniežaťa Pribinu
 • Skrátené vyučovanie 29.11.2017

  Vážení rodičia, z dôvodu konania osláv 80.výročia otvorenia budovy školy Vám oznamujeme, že v stredu 29.11.2017 bude skrátené vyučovanie nasledovne:

  1.stupeň 4 hodiny

  2.stupeň 5 hodín

                                               -vedenie školy-

 • MO v stolnom tenise

  Dňa 24.11.2017 reprezentovalo našu školu zatiaľ najmladšie družstvo chlapcov na Majstrovstvách okresu v stolnom tenise.                                     

  Chlapci A. MADARÁS,  JAKUB HOREČNÝ a MARTIN HOREČNÝ sa medzi staršími chlapcami nestratili  a vybojovali 3. miesto. 

  Výsledková listina: VL_STOLNY_TENIS_CH_NR_OK_1718.pdf  

  -adame-

 • Riaditeľské voľno pre 1.stupeň

  Oznamujeme Vám, že riaditeľka ZŠ kniežaťa Pribinu v súlade so zákonom 245/2008Z.z.

  a vyhlášky MŠ SR č.518/2010Z.z

  poskytuje dňa 22.11.2017 (streda) žiakom 1.-4.ročníka  

  riaditeľské voľno

  z dôvodu Testovania5.

  Vo vyučovaní budeme pokračovať 23.11.2017 (štvrtok).

 • Vyhodnotenie zberu PET fliaš - 2016/17

  1.miesto           4.C          2946

  2.miesto           6.B          1826

  3.miesto           5.B          1690

 • Žiacky parlament
  24. 11. 2017

  Aktualizovali sme modul Žiacky parlament

 • Bubnovačka

  Dňa 20.11. sa aj naša škola zapojila svojím hlasným pochodom do “Bubnovačky“ pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí.

  Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS (The World Women Summit) v Ženeve v roku 2000.

  Myšlienkou Bubnovačky bolo “Aby bolo deti dobre počuť ”.

  - SB -

 • MO v basketbale žiačok

  Dňa 21.11.2017 sa ako každoročne uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale žiačok, kde naša škola nemohla samozrejme chýbať. Zápasy hralo sedem družstiev a my sme obhajovali druhé miesto z predošlých rokov.  A opäť sa podarilo!

  Dievčatá museli vyhrať skupinu aby mohli postúpiť medzi prvé 4 družstvá. Veľmi bojovali a nakoniec zaslúžene hrali finále, kde obhájili 2. miesto.             

   - Adame -

  Družstvo dievčat : Rebeka Bačinská,  Ema Arpášová, Adriana Martišková, Liana Farská a nové posily Viktória Gonová, Natália Truppová, Eva Oscitá 

 • Deň školy

  V stredu 15.novembra 2017 prebiehal na našej škole v rámci projektu HRDÁ ŠKOLA - “Deň školy “ (viac na https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola )

  Žiaci mali možnosť počas celého dňa napísať na odkazovú nástenku svoj názor, čo majú radi na škole a čo nie.

  V súťaži  o najkrajšiu vlajku školy sme vybrali vlajku dievčat zo 6.B triedy - Sáry Kontrošovej a Lindy Bidelnicovej.

  Ďakujeme za milé odkazy a tešíme sa na ďalšie akcie:).

  -SB-

  Ďakujeme aj p.učiteľke Benčíkovej, ktorá túto milú akciu zorganizovala.

 • MIDI TURNAJ KOMÁRNO A

  V nedeľu 19. 11. 2017 sa naši najmladší hráči zúčastnili svojho prvého turnaja tejto sezóny v 4-kovom volejbale. V základnej časti sa budeme stretávať s hráčmi z Komárna, ktorí rovnako ako my vytvorili dve družstvá. Nitrianski Midi chlapci sa súperov nezľakli a hrali vyrovnané sety, či už išlo o tím A alebo B. 

  Ďakujem chlapcom za skvelý výkon. J

  Ďalší turnaj nás čaká 10. decembra na Gymnáziu Golianova.

  Zostava: Nitra A: Adam Drlík, Martin Kajan, Andrej Mika, Adam Sedlár

  Nitra B: Oliver Hanúsek, Martin Kubizniak, Matúš Lacuška, Viliam Sedlár

  Výsledky:

  Komárno A – Nitra B 2:0                 Komárno A – Komárno B 2:0

  Komárno B – Nitra A 0:2                 Komárno B – Nitra B 2:0

  Nitra B – Nitra A 0:2                       Nitra A – Komárno A 0:2

  Priebežná tabuľka:

  1. Komárno A

  2. Nitra A

  3. Komárno B

  4. Nitra B

   

  Ľubica Kráľová, trénerka

 • Projekt Separujeme odpad

  Realizáciou projektu Separujeme odpad sa žiaci 5.-9. ročníkov naučili pod vedením pedagógov triediť odpad do zberných nádob, ktoré sa nachádzajú na chodbách základnej školy.

  (Bližšie o projekte na : https://zspribinunr.edupage.org/text23/?)

  Následne sme zaškolili šestnástich žiakov z 9.A a 8.A triedy, ktorí v štvorčlenných skupinách robili rovesnícke vzdelávanie vo všetkých triedach na prvom stupni. V každej triede vyučovali jednu vyučovaciu hodinu. Mladším žiakom názorne ukázali a vysvetlili separáciu komunálneho odpadu a význam recyklácie pre ochranu životného prostredia. Prostredníctvom didaktických hier naučili deti triediť odpad do zberných nádob na chodbách školy.

  Do projektu sa zapojili žiaci aj tvorbou plagátov na tému Separácia odpadu a recyklácia, ktoré sú vystavené na chodbách školy.

  Ďalej sa zapojil do projektu aj školský klub, kde deti vyrábali zaujímavé zvieratká z plastových fliaš.

  Veríme, že žiaci získali cenné poznatky, ktoré prispejú ku zmenšeniu množstva zmesového odpadu a zvýši sa miera separácie odpadu.

  Všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu veľmi pekne ďakujeme.

 • LABORATÓRIUM ZMYSLOV

  Dňa 8. novembra 2017 sa 120 žiakov 1. – 2. ročníka našej školy zúčastnilo v priestoroch FSŠ UKF  tvorivého workshopu pre deti vo veku 6 až 8 rokov „Laboratórium zmyslov“. Organizátorom akcie bol Ústav pre vzdelávanie pedagógov.

  Cieľom bolo prostredníctvom zážitkového učenia predstaviť deťom päť základných zmyslov a zároveň poukázať na ich nevyhnutnosť v každodennom živote človeka. Zároveň aktivity mali poukázať aj na to, aké ťažké je existovať bez nejakého zo zmyslov. Pre deti bolo pripravených 5 stanovíšť zameraných na 5 základných zmyslov: sluch (zakladáme hudobnú skupinu a sluchové pexeso), čuch (čo sa to skrýva v pohárikoch), hmat (hmatové pexeso, vyhmataj si svoje meno), zrak (zrakové ilúzie, vyrob si svoj čarovný kruh) a chuť (rozlíš podľa chute, aké ovocie sa skrýva v pohárikoch). Jednotlivé aktivity boli pre deti podnetné a nesmierne zaujímavé, pričom na záver si zopakovali všetky zmysly pomocou jednoduchej hry. Dúfame, že okrem diplomov si deti odniesli aj množstvo neoceniteľných zážitkov.

  Viac na : https://www.fss.ukf.sk/sk/verejnost-a-media/vsetky-udalosti-fakulty/799-laboratorium-zmyslov

 • Hodina deťom na našej škole

  Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

  Počas piatka - 10.11.2017 - vyšli do ulíc dva dobrovoľnícke tímy z našej školy s pokladničkami s usmiatym Hugom – maskotom Hodina deťom.  Každý človek mohol veľmi jednoducho prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Naše dva tímy vyzbierali počas doobeda 137,03€. Úprimne ďakujeme všetkým darcom ale predovšetkým zúčastneným tímom a p.Kudlejovej, vďaka ktorým sa celá akcia mohla uskutočniť.

  http://www.hodinadetom.sk/

 • Majstrovstvá ZŠ kniežaťa Pribinu v zrýchlenom šachu

  Dňa 10.10.2017 sa uskutočnili v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra  Majstrovstvá ZŠ kniežaťa Pribinu v zrýchlenom šachu jednotlivcov  v školskom roku 2017/2018. Turnaja sa zúčastnilo 25 žiakov školy a sme radi, že aj o tento šport majú žiaci čoraz väčší záujem. Oproti minulému roku je vidieť narastajúcu kvalitu hráčov o čom svedčia minimálne rozdiely medzi 2. – 11. miestom. Turnaj sa hral švajčiarskym systémom na 5 kôl a po kvalitne odohratých partiách sa víťazom a Majstrom školy v šachu pre školský rok 2017/2018  stal Jakub Rakovský  bez straty bodu(5b.), 2.miesto obsadila Miroslava Zúdorová (4 b.) a 3.skončil Tomáš Tóth (4 b.).

  Na okresné kolo, ktoré sa koná dňa 26.10.2017 v CVČ Domino Nitra postupujú a reprezentovať školu budú:

  Jakub Rakovský, Tomáš Tóth, Martin Benko, Tomáš Benko, Andrej Čerenka, Natan Lacsný,   Jakub Miskolci, Michal Kytlic, Miroslava Zúdorová, Tamara Drgoňová, Laura Hana Fúsková

  Všetkým  účastníkom  ďakujeme  a  víťazom  srdečne  blahoželáme ! ! !

  Fotografie z turnaja si môžete pozrieť na:

  https://zspribinunr.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D

 • Ochutnávka ovocných šalátov

  Dňa 25. 10. 2017 si žiaci v ŠKD spríjemnili jesenné popoludnie prípravou a ochutnávkou ovocných šalátov. Všetky deti sa na tento deň veľmi tešili, pretože spoločne so svojimi spolužiakmi si pochutnávali na zdravých dobrotách, ktoré pripravili spolu s pani vychovávateľkami.

  Fotoalbum: http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=571

                                                                             - Báreková, Homolová -

 • Futbalisti FC Nitra v 1.B

  V piatok 27.10.2017 deti v  1.B triede poctila návšteva - časť hráčov FC Nitra. Futbalisti  rozdali deťom podpisové karty, nálepky so znakom FC Nitra. Veľkým poteším boli vstupenky na sobotnejší zápas v Nitre medzi FC Nitra a FC TATRAN Prešov. Hráči deťom  na záver nakreslili symboly halloweenu, ktoré deti s potešením vymaľovali. Spoločná fotka a poďakovanie detí  ukončilo vzácnu  návštevu.  Táto návšteva pozitívne motivovala deti k rodinnej návšteve futbalového zápasu.

  Fotky v galérii: http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=569

  -IP-

 • Víťazka MO ZŠ v šachu

  Dňa 26.10.2017 sa uskutočnili v priestoroch CVČ Domino Nitra Majstrovstvá okresu Nitra základných škôl  v šachu.  

  1.miesto si vybojovala Miroslava Zúdorová z 8.A triedy a stala sa Majsterkou okresu ZŠ a bude nás reprezentovať aj na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja. GRATULUJEME

 • Majstrovstvá ZŠ okresu Nitra v šachu

  Dňa 26.10.2017 sa uskutočnili v priestoroch CVČ Domino Nitra  Majstrovstvá okresu Nitra ZŠ  v šachu.  Našu školu reprezentovali Jakub Rakovský, Tomáš Tóth, Martin Benko, Tomáš Benko, Andrej Čerenka, Natan Lacsný, Michal Kytlic, Miroslava Zúdorová, Tamara Drgoňová, Laura Hana Fúsková. V silnej konkurencii hráčov sme kvalitnými výkonmi nakoniec uspeli aj my.

  V kategórii dievčat nás najviac potešila Miroslava Zúdorová, ktorá si vybojovala 1.miesto a stala sa Majsterkou okresu ZŠ. Bude nás reprezentovať aj na Majstrovstvách nitrianskeho kraja. Medzi dievčatami ešte Tamara Drgoňová skončila na 12.mieste a Laura Hana Fúsková bola 15.

  V kategórii chlapcov najlepšie výsledky dosiahli: Jakub Rakovský (4.), Martin Benko(14.), Michal Kytlic (15.), Tomáš Tóth (23.), Natan Lacsný (26.), Tomáš Benko (27.), Andrej Čerenka (29.) v konkurencii 46 žiakov ZŠ. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 61 žiakov ZŠ  z celého okresu Nitra.

  Víťazke srdečne  blahoželáme a všetkým  účastníkom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy ! ! !

strana: