Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 • IQ olympiáda
  Odváž sa používať vlastný rozum.Immanuel Kant
  
  
  Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu 
  podľa jej schopnosti vyliezť na strom, 
  bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.
  Albert Einstein

  IQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať.

  Celkom sa v kategórii Kategória B do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov. V našej škole sa súťaže zúčastnilo 61 žiakov.

  Najúspešnejší žiaci sú:

  Kategória B

  1.   Drlík, Adam, 5.A, 98.84   regionálny finalista

  2.   Andrejiová, Katarína,  6.A   95.55

  3.   Bačinska, Rebeka,  9.A    94.03

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a Adamovi Drlíkovi za POSTUP DO REGIONÁLNEHO KOLA

 • Žiacka vedecká konferencia

  Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy, pozývame Vás na 6.ročník Žiackej vedeckej konferencie ZŠ kniežaťa Pribinu.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A ZÁPIS DO 1. ROČ.
 • Svetový deň vody - výtvarná súťaž

  Naši žiaci z 1.A sa môžu popýšiť krásnym úspechom. Získali 1. miesto vo výtvarnej súťaži venovanej Svetovému dňu vody. Poslaním súťaže bolo budovanie a prehlbovanie vzťahu detík prírode, životnému prostrediu a ochrane vodných zdrojov. Šikovní prváci vytvorili spoločnúprácu, pričom využili svoju tvorivosť a fantáziu. Všetci žiaci získali pekné ceny. Gratulujeme!

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 11. apríla 2018 sa v KOS v Nitre uskutočnilo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.Našu školu reprezentovala Lianka Poliaková z 2. C triedy a umiestnila sa na 3. mieste.Blahoželáme jej a prajeme jej veľa úspechov.                                                                         

  Homolová

 • Plastové a papierové modely

  Dňa 23. 3. 2018 CVČ Štefánikova trieda v Nitre zorganizovala ôsmy ročník verejnej súťažnej prehliadky plastových a papierových  modelov žiakov ZŠ a osemročných gymnázií okresu Nitra. Cieľom súťaže bolo ukázať, že aj v dobe počítačov máme deti, ktoré sa venujú vo svojom voľnom čase manuálnej tvorivosti – výrobe modelov. Táto činnosť si vyžaduje veľa trpezlivosti, fantázie a zručnosti. Tieto schopnosti ukázal aj Jakub Rakovský, žiak 5.A triedy, ktorý svojim papierovým modelom LABUŤ získal pekné 2. miesto vo vekovej kategórii  C 5. - 6. - ostatné papierové modely.

  Gratulujeme

  http://www.mkzobor.sk/index.php/sk/fotogalerie/vystavy-a-sutaze-foto/250-ziacka-okresna-sutac-plastovych-a-papierovych-modelov-2018

  run

 • Šachový turnaj o putovný pohár kniežaťa Pribinu

  Dňa, 22.3.2018 sa v hoteli Zobor uskutočnil 4.ročník šachového turnaja o putovný pohár kniežaťa Pribinu. Turnaja sa zúčastnili žiaci ZŠ z okresu Nitra a hral sa švajčiarskym systémom na 7 kôl.

  Celkovým víťazom sa stal Jakub Rakovský, 2.skončil Samuel Piroška (Piaristické gym.) a 3. Matúš Mindek (Párovské gym.)Z našej školy nás najviac potešil  celkový víťaz Jakub Rakovský, ktorý zároveň vyhral kategóriu chlapcov do 11 r., Miroslava Zúdorová vyhrala kategóriu dievčat do 14 r., Tamara Drgoňová vyhrala kategóriu dievčat do 11 r. a Tomáš Benko vyhral kategóriu chlapcov do 8 r.V konkurencii 56 hráčov to bol pre našu školu veľmi úspešný turnaj.

  Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

 • Slávik Slovenska - I. kategória

  Dňa 5. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. až 3. ročníka. Všetci zúčastnení žiaci podali kvalitný spevácky výkon a porota v rámci vyhodnotenia rozhodla nasledovne:

   

   

   

  1. miesto: Matúš Ment - 2.C trieda

  2. miesto: Barbora Ratičáková - 1.C trieda               

                  Michaela Kročková - 2.A trieda

  3. miesto: Joanna Asanoská - 1.A trieda               

                  Aneta Rybánska - 3.B trieda

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujem za príjemné popoludnie bohaté na hodnotné

  umelecké zážitky a pani učiteľkám ďakujem za prípravu svojich žiakov na súťaž.

  - Zorka Kyselová -

 • Slávik Slovenska - II. kategória

  V druhej kategórii súťaže Slávik Slovenska (4.-6. ročník) sa zúčastnilo 11 speváčiek a 1 spevák. Všetky výkony boli výborné, deti spievali s chuťou a bolo vidno, že ľudová pieseň je pre ne atraktívna.

  Pretože výkony boli naozaj vyrovnané, bolo ťažké vybrať najlepších.

   

  Napokon boli udelené dve 1 miesta:  Agátke chovancovejAdelke Lajchovej .

  Na druhom mieste končila Terezka Galbavá.

  Na treťom mieste sa umiestnila Sabínka Čačaná.

  Zo súťaže Slávik Slovenska sme si odniesli pocit príjemne stráveného času a krásny umelecký zážitok.

  - Zdenka Bonyová -

 • JA Veľtrh podnikateľských talentov

       Dňa 21. 3. 2018 žiaci krúžku Praktické financie a technika s Ivanom Runákom - učiteľom programu Viac ako peniaze navštívili JA Veľtrh podnikateľských talentov v Avion shopping parku v Bratislave.

  Na veľtrhu študenti stredných škôl prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Študenti ponúkali reálne výrobky a služby.

  Prezentácie a vystavené výrobky študentov stredných škôl zaujali aj našich žiakov. A osobnou návštevou akcie videli marketing v praxi. Úspešne poskladali hlavolam - logo JA SLOVENSKA.

  http://www.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4564

  foto

  vyhlasovanie víťazov - video

  run

   

 • Hôrka hľadá talent

  Dňa 27. marca 2018 sa v Centre voľného času Na Hôrke / elokované pracovisko CVČ Domino / uskutočnila súťaž "Hôrka hľadá talent". Aj naša škola sa tejto súťaže hľadania detských talentov aktívne zúčastnila. Svoj talent prezentovali v troch umeleckých oblastiach títo žiaci:

  1. Matthew Henčl - 1. C trieda- tanec HIP- HOP

  2. Nela Poljačeková - 1. C trieda- moderná gymnastika

  3. Lujza Švajdleníková- 2. A trieda- kreslenie

  Všetci traja zúčastnení žiaci podali skvelý výkon. Žiačka z 1.C triedy Nela Poljačeková dokonca získala krásne 3. miesto a obdržala pohár a diplom.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme!

  Zapísala Zora Kyselová

 • Educate Slovakia

     V dňoch 5 – 9. februára 2018 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, v spolupráci s organizáciou AIESEC.  Školu navštívili 3 zahraniční študenti: Breno Izidoro Domingos z Brazílie, Larissa Barbosa Marques z Brazílie a Kuttubaev Samat Shumkarbekovich z Kyrgyzstanu.

  Ich prítomnosť na škole bola veľkým prínosom a originálnym spestrením hodín anglického jazyka. Žiaci dostali možnosť  overiť si svoju úroveň angličtiny v praxi, obohatiť a zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti, vyskúšať si využívanie anglického jazyka v reálnom živote, v prirodzenej komunikácii.

  Projekt tiež znamenal pre žiakov rozšírenie vedomostí z viacerých iných predmetov – geografie, histórie, biológie, a z hľadiska multikultúrnej výchovy im poskytol všeobecný prehľad o kultúre, školstve, športe, gastronómii, národných zvykoch a tradíciách a spôsobe živote obyvateľov jednotlivých krajín. To všetko prostredníctvom zaujímavých a pútavých  multimediálnych prezentácií a rôznych interaktívnych aktivít.

  Výučba prebiehala počas celého týždňa na hodinách anglického jazyka. Do projektu boli zapojení žiaci ročníkov 6. – 9. a vyučujúci ANJ, ktorým sa naskytla výnimočná príležitosť vidieť svojich žiakov v reálnych komunikačných situáciách, čo neraz odhalilo, že aj inak slabší žiaci sa dokážu zapojiť a pohotovo sa vynájsť pri dorozumievaní sa s cudzincami.

  Na všetkých hodinách vládla veľmi príjemná priateľská atmosféra.  Stážisti boli veľmi milí, ústretoví, dokázali zvoliť vhodný prístup k žiakom a zaujať ich. Boli vždy veľmi dobre a zodpovedne pripravení, ale v prípade potreby dokázali improvizovať a flexibilne sa prispôsobiť novovzniknutej situácii.

  Ich pôsobenie na škole, ako aj celý projekt hodnotíme veľmi kladne. Mnohým žiakom to pomohlo uvedomiť si dôležitosť ovládania cudzích jazykov a bolo to pre nich pozitívnou motiváciou.

  Veríme, že sa nám v budúcnosti podarí účasť v podobnom projekte zopakovať.

  PaedDr. Katarína Benciová, vedúca PK CJ

 • Junior Internet

  je súťaž pre žiakov v tvorbe grafiky, webstránok, aplikácií pre smartfóny a web, autorov blogov a textov.

  Do celoslovenskej súťaže boli prihlásení Lukáš Šiška - 7.A trieda - Juniorweb a Mirka Zúdorová - 8.A trieda, do súťaže JuniorText.

  V silnej konkurencii z celého Slovenska bolo pre hodnotiacu komisiu náročné vybrať spomedzi kvalitných prác tie najzaujímavejšie. Lukášov projekt nebol v rámci I. kola hodnotenia zaradený do postúpených prác.

  Na súťažnú konferenciu, na ktorej mladí inovátori, autori a tvorcovia predstavujú svoje práce z oblasti IT – webu, blogu, aplikácií aj textov bola pozvaná Mirka Zúdorová. Svoju postupujúcu prácu – báseň Európa – napísala o problematike kultúrnych pamiatok, ktoré si ľudia chránia a vážia na celom svete, v Európe, ale aj na Slovensku. Svoju prácu potom prezentovala vo Veľkej aule Fakulty informačných technológií a informatiky STU v Bratislave, na súťažnej konferencii 23. 3. 2018 – 24. 3. 2018. K jej postupu a úspešnej reprezentácii školy jej blahoželáme.

  Výsledková listina súťažnej konferencie http://www.juniorinternet.sk/web/

 • Mením Moje Mesto

  mesto.jpg

  Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou  vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe - Mením Moje Mesto.  Cieľom  grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev v Nitre  s tým, že  budú zapracované hlavne potreby, záujmy a nápady občanov Nitry.  Program chce motivovať k aktívnej participácii  pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít.

  Celková podpora projektu bude 50-tisíc eur, maximálna podpora jedného projektu je vo výške 5-tisíc eur. Všetky projekty bude realizované v Nitre. Oprávnené oblasti podpory sú - napríklad zlepšenia v drobnej záhradnej a parkovej architektúre na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, vytváranie a obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru, obnova kultúrno-historických lokalít,  výsadba a revitalizácia zelene, tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad, vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, vytvorenie mobilných Smart aplikácií - zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, či aplikácie v oblasti  marketingových nástrojov v rámci zvýšenia informovanosti a popularizácie života obyvateľov Nitry.  

   

  Informácie:

  mesto1.jpg

 • European Money Week

  Európsky týždeň financií( European Money Week -EMW), ktorý v tomto roku pripadol na 12. až 18. marca 2018,  je spoločnou iniciatívou európskych národných bankových asociácií koordinovaných Európskou bankovou federáciou.

  Našim cieľom bolo propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov. Počas týždňa EMW sme realizovali hru FINANČNÁ SLOBODA v 7.B triede.  Certifikovaný lektor p. Mário Galaba -  spolupracovník OVB Allfinanz Slovensko a. s touto hrou vtiahol žiakov do sveta peňazí a riešenia finančnej slobody jednej z rodín. Učitelia so žiakmi  realizovali na vyučovacích hodinách matematiky, informatiky a iných predmetoch so žiakmi aktivity zamerané na rozvoj ich finančnej gramotnosti. Na hodinách informatiky žiaci preskúmali demo verzie internetbankingu rôznych komerčných bánk - ako sa prihlásiť, aké produkty a služby sú ponúkané cez webové rozhranie a na iných hodinách riešili  finančné hádanky a finančné úlohy.

  video: https://1drv.ms/f/s!ApYc2PVP8UBviSdKz0y9wPOommjl

  run

  http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=6286

  https://www.financnagramotnost.sk/

  https://www.ebf.eu/europeanmoneyweek/

   

   

 • Majstrovstvá kraja chlapcov vo volejbale

      Dňa 16.3.2018 sme odohrali turnaj na majstrovstvách kraja chlapcov vo volejbale.Tam sme postúpili z prvého miesta z majstrovstiev okresu. Chlapci hrali bojovne s nasadením  no stačilo to na tretie miesto v skupine.
     Družstvo chlapcov : M.Lajcha, J. Miškolci, Z. Boussena, A.Drlík, S.Arpáš,O. Bóssi, D. Bíllik, P.Rus   

  Adame

 • STORY

  Dňa 15.marca 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku - STORY.  Školského kola sa zúčastnila žiačka Dorota Pauková zo 4.C a žiak Ladislav Krčmárik zo 4.A. Víťazom školského kola sa stala Dorka Pauková, ktorá našu školu bude reprezentovať v okresnom kole.

  Víťazke gratulujeme a prajeme jej veľa šťastia v ďalšom kole.


  Kaláberová

 • PYTAGORIÁDA

  Základná škola - Cabajská v Nitre privítala v dňoch 13. -14. 3. 2018 najlepších riešiteľov PYTAGORIÁDY zo školského kola. Našu školu reprezentovali títo žiaci - úspešní riešitelia školského kola:

   

  V konkurencii základných škôl z okresu Nitra a gymnázií sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola žiaci z 5. a 6. ročníka:

   

  Gratulujeme (:-)

  run

 • MIDI TURNAJ PÚCHOV B

  V nedeľu 25. 2. sa našim MIDI-káčom začala nadstavbová časť súťaže. Ako prví odohrali svoj turnaj chlapci z „A“ družstva, ktorí cestovali do Púchova. Keďže sa jedná o skupinu 1 – 4, turnaj bol na lepšej úrovni a zápasy boli zaujímavejšie. Naši mladší žiaci si zmerali sily postupne s Púchovom A, a B, ktorým podľahli a Komárnom A, s ktorým sa pravidelne stretávali v základnej skupine a odohrali zatiaľ najlepší vzájomný zápas, ktorý rozhodol až tajbrejk.

  Ďalší turnaj nás čaká v nedeľu 18. 3., kde hráme na Gymnáziu Golianova v Nitre, Nitra „B“ cestuje v rovnakom čase do Nového Mesta nad Váhom.

  Zostava: Adam Drlík (C), Martin Kajan, Andrej Mika, Adam Sedlár

  Výsledky:

  Nitra A – Púchov A 0:2 (-16, -9)

  Púchov B – Nitra A 2:0 (18, 18)

  Nitra A – Komárno A 1:2 (-26, 17, -12)

   

  Ľubica Kráľová, trénerka

 • SUDOKU - okresné kolo

  Vo štvrtok 1. 2. 2018 sa v priestoroch CVČ, Topoľová 1 v Nitre uskutočnilo okresné kolo v SUDOKU žiakov ZŠ 6. - 9. ročníka. Zo školskej kvalifikácie postúpili K. Brathová, K. Andrejiová, P. Révay, A. Balážová, A. Drahoš, N. Deményová, M. Zúdorová, L. Miklo, J. Kocúrová, N. Truppová. Žiaci mali vyriešiť 5x SUDOKU rôznej obtiažnosti v čase 60 minút. Po tuhom boji získala krásne 3. miesto v kategórii 6. - 7. roč. Karolína Brathová, ktorá vyriešila všetky úlohy bez chyby v čase 56:37 min.

  Gratulujeme.

  -run-

strana: