Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zoznam tried › Trieda 3.B

Zoznamy žiakov: 1.A1.B1.C2.A2.B2.C3.A3.B3.C4.A4.B4.C5.A5.B5.C6.A6.B7.A7.B8.A8.B9.A9.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Báreková
Zástupca: Gabriela Kukanová
Učebňa: 3.B
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
 1.  Berki Tomáš
 2.  Bobko Boris
 3.  Čačaná Tereza
 4.  Do Minh Tri
 5.  Gajdošová Hana
 6.  Horecká Amy Laura
 7.  Hrozenský Martin
 8.  Kanásová Stela
 9.  Karcolová Michaela
 10.  Kollárová Miriama
 11.  Korec Martin
 12.  Mihálik Adam
 13.  Miškovičová Nina
 14.  Mušák Filip
 15.  Peťko Lukáš
 16.  Pindeš Jakub
 17.  Pisarová Emma
 18.  Poláčiková Nela
 19.  Rybánska Aneta
 20.  Vargová Petra
 21.  Vydarený Filip
 22.  Vydarený Matúš

© aScAgenda 2018.0.1104 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2018