Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Volejbal

Volejbal pre žiakov 2. - 4. ročníka
Vedúci: Mgr. Ivan Valent
Meno PriezviskoTrieda
Abrahamovičová Natasha 2.B
Balogová Jarmila 4.A
Cebová Karolína 3.C
Dovičovič Ivan 2.A
Gašpar Patrik 2.B
Halda Oliver 2.A
Henčl Matthew 1.C
Hrušovská Lea 4.A
Ivanová Lucia 2.B
Kollárová Miriama 3.B
Kozár Marián 4.C
Lacina Tomáš 4.B
Lenďák Ivan 3.C
Mudrák Martin 3.C
Németh Ľuboš 3.A
Oravcová Natália 2.B
Petriganová Ella 3.C
Valkovič Tomáš 3.C

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2018