Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Písanie všetkými desiatimi

Krúžok pre žiakov so ŠVVP
Vedúci: Mgr. Monika Pavelová

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018